Çarşamba, 25 Nisan 2018 22:37

Araç Sigorta İşlemleri

A) İşletenin Trafik (Zorunlu Mali Sorumluluk ) Sigortası

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır. Güvence limitleri araç türü ve kullanım tarzına göre 2918 sayılı yasada belirtilmiştir. Bu sigorta yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Poliçenin süresi içinde, aracı işletenin neden olduğu farklı tarihlerdeki her hasarda bu güvence limitleri yeniden uygulanır. Trafik sigortası ile yalnızca maddi ve bedeni zararlar güvence altına alınır, hasar ile ilgili manevi zararlar kapsam dışıdır.

Trafik poliçesinin primleri ve limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Trafik sigortası motorlu aracın işleteni adına düzenlenir.

 

Trafik sigortası ile verilen teminat türleri şunlardır:

a. Maddi zararlar

b. Bedensel zararlar

c. Diğer tazminat talepleri

 

B) Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar Mali Sorumluluk Sigortası

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüsler; gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması veya benzeri bir amaçla kendilerine bırakılan araçların neden olacağı zararlardan dolayı Karayolları Trafik Kanunu' na göre aracın asıl işleteni gibi sorumludurlar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası, yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren meslek sahipleri tarafından yaptırılan ve meslek sahiplerinin hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.